V I S I :

                Unggul  dalam  berfikir

                Terampil  dalam  berkarya pada  bidang  keahliannya

                Taqwa dan berbakti dalam  kehidupan berbangsa  dan  bermasyarakat pada  khususnya.

M I S I :

Menjadi  SMK  yang mampu  menghasilkan  lulusan  berkualitas :

  • Meningkatkan mutu  pendidikan sesuai  dengan tuntutan  masyarakat dengan  mengikuti  perkembangan IPTEK.
  • Meningkatkan Prestasi   dalam  bidang  keahlian
  • Membantu Pemerintah  dan  masyarakat dalam upaya mengurangi kemiskinan / pengangguran  bagi 
  • Meningkatkan Prestasi  dalam  bidang 
  • Mendidik siswa   menjadi  tenaga  menengah   siap